Technik Agrobiznesu

Krótka charakterystyka:

» Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

» Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

» Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa

» Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie

» Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa