Dlaczego akurat nasza szkoła? Dowiedz się!

01

Zespół Szkół Technicznych

To dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych oraz Branżowej Szkole II Stopnia.

02

Zespół Szkół Technicznych

Jako szkoła postawiła na kształcenie zawodowe, ponieważ w obecnych czasach na rynku liczą się przede wszystkim praktyka i umiejętności.


03

Zespół Szkół Technicznych

Swoją ofertę kieruje do młodych ludzi, dla których ważne jest zdobycie zawodu oraz uzyskanie solidnego wykształcenia opartego na doświadczeniu.


Zdawalność egzaminu maturalnego za rok szkolny 2018/2019

ZST

Język polski

95%

ZST

Język angielski

100%

ZST

Matematyka

90%

Kraj

Język polski

52%

Kraj

Język angielski

72%

Kraj

Matematyka

58%


Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie za rok szkolny 2018/2019Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe tj tytuł technika w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019 uzyskało:

ZST

Szkoła

84%


Technik informatyk

Technik handlowiec

Technik ekonomista

Technik usług fryzjerskich

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Pierwsi absolwenci w zawodach technik analityk oraz technik logistyk ukończą szkołę, a tym samym będą mogli uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa:

» Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

» Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.


Praktyki zagraniczne:

» Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich. Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne bedzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale rónież poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Erasmus +

» Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs jezyka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne na któym ma możliwośc bliższego poznania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego przebywania w tym przygotowywania posiłków. Zapewniony będzie miał transport do Niemiec oraz transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe które oscyluje w granicy 1000 euro.

» Każdy uczeń ZST w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Warto być uczniem naszego Zespołu Szkół Technicznych!

Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz i skontaktuj się z ZST Strzyżów.

Smiling Two Girls